KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 161 050

Kontakt

Bratislava

Mgr. Lenka Heřmánková - advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava
tel: +421 2 32 161 050
email: hermankova@aklh.sk
IČ: 50239406
SAK ev. č. 300318

Mgr. Lenka Heřmánková - advokátní kancelář
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7 - Holešovice
tel: +420 296 789 000
email: hermankova@aklh.cz
ID datové schránky: bakugps
IČ: 71445579
ČAK ev. č. 13223