KONTAKT:

Mgr. Lenka Heřmánková

Advokátská kancelária
Košická 56
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 161 050

PROFIL

Mgr. Lenka Heřmánková

advokát zapísaný v zozname usadených euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou v Bratislave pod ev. č. 300318

tel: +421 2 32 161 050
e-mail: hermankova@aklh.sk